Polish tax strategy

Information about the Tax Strategy is published in conformity with the statutory obligation under Article 27c Paragraph 1 of Act on Corporate Income Tax of
15 February 1992 (Journal of Laws of 2021, item 1800, as amended).
This information about the Tax Strategy related to
Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest opublikowana zgodnie z art. 27c ust. 1
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.
(Dz.U. z 2021r. poz. 1800 z późn. zm.).

Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej przez
Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.

Get in Touch