ติดต่อกัน

ตัวแทนฝ่ายขายที่ใกล้กับคุณที่สุด

Ruzanna Takhman
  • Food & Beverage manufacturers
1-312-496-7303

สำนักงานที่ใกล้กับคุณมากที่สุด

Barry Callebaut USA LLC
903 Industrial Highway
Eddystone, 19022
สหรัฐอเมริกา

+1 610 872 4528