ติดต่อกัน

ตัวแทนฝ่ายขายที่ใกล้กับคุณที่สุด

Ruzanna Takhman
  • Food & Beverage manufacturers
1-312-496-7303
Maureen Shanahan
  • Artisans & Chefs
1-312-496-7346
Hans Peter Folden
  • Vending & Beverages
+46 418 450 360

สำนักงานที่ใกล้กับคุณมากที่สุด

Barry Callebaut USA LLC
903 Industrial Highway
Eddystone, 19022
สหรัฐอเมริกา

+1 610 872 4528