Wyjątkowe szczegóły mają swój początek u źródła:

Z programem zrównoważonej uprawy kakao.

Podczas tworzenia swoich wyroby czasami wystarczy jeden, mały gest aby zmienić je na coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Wybierając dekoracje Mona Lisa, każdy z tych małych gestów robi dużą różnicę.

Nasza historia zaczyna się u źródła - na plantacjach kakao, gdzie wspieramy społeczności rolników którzy dostarczają nam to wyjątkowe ziarno.

EDUKACJA

Edukowanie Farmerów z zasad i sposobów zrównoważonej uprawy w celu zwiększenia ich zbiorów i dochodów.

WSPARCIE FINANSOWE

Dodatkowe premie finansowe dla Farmerów - podnoszenie dochodów w celach inwestycji i poprawy jakości życia.

EDUKACJA

Promocja edukacji i wspieranie szkolnictwa poprzez pomoc finansową i budowanie niezbędnej infrastruktury.

Training farmers
Women's empowerment

OCHRONA DZIECI

Fundacja promuje znaczenie edukacji podczas szkoleń dla rolników oraz współpracuje z społecznościami w celu poprawy świadomości na temat pracy dzieci na farmach, lepszego zrozumienia jej przyczyn i opracowania konstruktywnych rozwiązań.

POMOC KOBIETOM

Fundacja Cocoa Horizons prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz współpracuje z kobietami aby stworzyć dla nich możliwości generowania dochodów.

ZDROWIE

Fundacja współpracuje z lokalnymi społecznościami w celu dostarczania filtrów do wody dla szkół i gospodarstw domowych oraz kopaniu studni. Dodatkowo, poprawiamy również dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym ubezpieczeń medycznych, szczepień i bezpłatnych badań lekarskich.

Skontaktuj się z nami